מילון מונחים מקצועיים בתחום המשכנתאות

תחום המשכנתאות והפיננסים נוגע כמעט בכל אדם ויחד עם זאת עדיין מעטים באמת מבינים מה הם כל המונחים שמשמיעים לידם בין אם באינטרנט/בעיתונות/טלויזיה/רדיו.
לנו ב-TIM, חשוב להביא ללקוחותינו את המידע באופן הפשוט ככל שניתן על מנת שתוכלו לקבל החלטות נכונות שיכולות להשפיע על מהלך ואיכות חייכם.
לפניכם, מילון המרכז מונחים מתחומי המשכנתאות, הפיננסים והכלכלה שאנו מעדכנים מעת לעת, בהצלחה. 

 • הלוואה, בדרך כלל לזמן ארוך, ותמיד כנגד שעבוד נכס דלא ניידי שזה קרקע או נכס בנוי .
 • קיימים 3 אבות טיפוס עיקריים:
  מסלולים שקליים צמודי מדד בתוכם 2 מסלולים עיקריים : ריבית קבועה וריבית משתנה .
  מסלולים שקליים שאינם צמודים בתוכם 3 מסלולים עיקריים צמוד פריים וריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) וריבית משתנה ללא הצמדה.
  מסלולים שקליים צמודי מטבע חוץ בתוכם ניתן למצוא מסלולים כמו, צמוד דולר, יורו, יין יפני .
 • לכל נכס מגורים קיים רישום-  בטאבו או במנהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת.לכל נכס יש גם פרטי זיהוי גוש חלקה ותת חלקה. בקבלת משכנתא - הלווה משעבד את זכויותיו בנכס לטובת הגוף הממן.
 • מושג בלטינית-שיעבוד זכויות הלווה בנכס, בדרגה שווה בין 2 בנקים, בדרך כלל נדרש כשמסלקים משכנתא קיימת באמצעות משכנתא מבנק אחר. במקרים חריגים יסכים בנק לתת משכנתא ולקבל שעבוד על הנכס נשוא המשכנתא גם ב"דרגה שניה" ביחס למשכנתא שכבר יש על הנכס.
 • זו ההכנסה החודשית המתקבלת מהפחתה של סה"כ ההוצאות הקבועות והמשתנות מסה"כ ההכנסות. היא משמשת בסיס לקבלת החלטה על כושר ההחזר החודשי של מבקשי  המשכנתא.
 • החזר הלוואה כולל בתוכו 2 מרכיבים קרן וריבית. בגרייס חלקי דוחים את תשלומי הקרן ומתמודדים עם החזר של ריבית בלבד.
 • דחייה של כל החזר המשכנתא קרן וריבית

 • הריבית המצוטטת ע"י הגורם המממן (הבנק) ללווה והיא ניתנת במונחים שנתיים.
 • הריבית הנומינאלית כשהיא מותאמת למספר ההחזרים ומחושבת בריבית דריבית - מעט גבוה יותר מהריבית הנומינאלית.
 • הריבית המתואמת אליה מתווספות ההוצאות הקשורות בקבלת משכנתא - כמו:דמי פתיחת תיק, עלויות השמאות והסדרת הבטחונות.
 • מוכר גם בשם - "החזר קבוע".בלוח מסוג זה,מרכיב הריבית בתוך ההחזר החודשי,בתחילת המשכנתא, גבוה ממרכיב הקרן בהחזר,לאורך השנים היחסים בניהם משתנים,יותר קרן ופחות ריבית.
 • בלוח סילוקין מסוג זה, מרכיב הקרן בהחזר החודשי, שווה לכל אורך חיי ההלוואה ומרכיב הריבית בהחזר הולך ויורד בהתאם ליתרת הקרן בהלוואה שהולכת ופוחתת.  ההבדל בין לוח סילוקין "שפיצר" לבין לוח "קרן שווה", הוא, שבלוח מסוג שפיצר נשלם בתחילת העסקה החזר נמוך לעומת קרן שווה שבה נשלם בסה"כ פחות ריבית.
 • במסלולי משכנתא  המנוהלים במסלולים שקליים צמודי מדד עם ריביות משתנות- נקבע מנגנון כיצד תשתנה הריבית בתחנת שינוי הריבית.

  העיקריים: ריבית בנק ישראל (נתון אוביקטיבי המפורסם תדירות ע"י בנק ישראל) בתוספת מרווח. 

  מנגנון אחר מבוסס על תשואות אג"ח לזמן ארוך בתוספת מרווח. 

  מנגנון אחר מבוסס על הריבית הממוצעת הנקבעת ע"י ב"י פחות מרווח פיננסי.  המרווחים יהיו החלק הקבוע בנוסחה.
 • המשכנתא הקיימת "תיגרר" לנכס החדש הנרכש. היא תמשיך להתנהל באותם תנאים בדיוק ובאותו הבנק שניתנה. גרירת משכנתא מתאפשרת רק במקרה שהנכס הנוכחי שמשועבד לבנק , נמכר ורכשתם אחר תמורתו ובשווי שיתאים ליתרת ההלוואה אותה אתם מבקשים לגרור (ששווי הנרכש לא יפחת מהנמכר) או שאחוזי המימון יישארו כמו שהיו בעת לקיחת המשכנתא הראשונה או נמוכים יותר.
 • המשכנתא הקיימת תסולק מכספי מכירת הדירה ע"י הרוכש או מכל מקור אחר שיש ללווים.
 • ברכישה דירה מקבלן המלווה פיננסית ע"י בנק מסחרי כלשהו, יידרש הלווה למכתב מאת הבנק המלווה המחריג את הנכס הנרכש מסך כל השיעבוד שהקבלן רשם לטובת הבנק המלווה.
 • מכתב מטעמו של הבנק שבו מנוהלת משכנתא על היתרה הקיימת לסילוקה. כנגד הסילוק יומצא ללווה אישור לגורם רושם המשכון כמו  טאבו רשם המשכנות, חברה משכנת, מנהל וכו' להסרת רישום המשכון. נוסח המכתב יהיה:

  "הרינו לאשר בזאת, כי עם קבלך סך של........ עד ליום ........... אנו נסיר השעבוד מהנכס.......... " 

 • עמלה זו על פי הוראות בנק ישראל, נגבית ע"י הבנק הממשכן במועד בקשתו של הלווה לסלק את המשכנתא המנוהלת על שמו.

  העמלה נגבית במסלולים השקליים צמודי המדד ואו במסלול של ריבית קבועה לא צמודה בהתמלא התנאי הבא: הריבית במשק במועד הסילוק, נמוכה מהריבית של הלווה בהלוואה. הפער בניהם הוא הבסיס לקביעת העמלה. חריגים מכך הם המסלולים בהם הריבית משתנה בתדירות העולה על שנה ומעלה: משתנה כל שנה, משתנה כל חודש (פריים לדוגמה)

 • הלוואה הניתנת לבעלי גיל 60+ כנגד מישכון הזכויות בדירתם. ההלוואה מנוהלת בתנאים ממיוחדים: אין החזר חודשי, ניתן לסלקה בכל עת ללא קנסות, לא נקבע מועד לסיום ההלוואה אלא בפטירתו חלילה של אחרון הלווים. מצב בריאותו של הלווה והכנסותיו אינם תנאי לקבלת ההלוואה.
 • משכנתא חדשה במקומה של המשכנתא הקיימת- הרציונל: הקטנת ההחזר החודשי או קיצור יתרת התקופה או התאמה מחודשת של ההחזר החודשי.
 • ניתנת על נכס קיים למטרה שמוגדרת ע"י הלווה. בד"כ נדרשת אסמכתא לבקשה.

יועצי המשכנתאות לשירותך!

התקשר/י 1-700-553-558 או הזמן/י יועץ TIM לביתך...
 
 

ספרו לחברים על TIM